Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Perturbed generalized half-linear Riemann-Weber equation - further oscillation results

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
FIŠNAROVÁ, Simona a Zuzana PÁTÍKOVÁ. Perturbed generalized half-linear Riemann-Weber equation - further oscillation results. Electronic Journal Of Qualitative Theory Of Differential Equations. 2017, iss. 69, s. 1-12. ISSN 1417-3875.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články