Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Production process stability - Core assumption of INDUSTRY 4.0 concept

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
CHROMJAKOVÁ, Felicita, Roman BOBÁK a Denisa HRUŠECKÁ. Production process stability - Core assumption of INDUSTRY 4.0 concept. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. Bali: Institute of Physics Publishing, 2017 [cit. 2018-12-15]. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/215/1/012024/meta.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International