Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Production process stability - Core assumption of INDUSTRY 4.0 concept

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
CHROMJAKOVÁ, Felicita, Roman BOBÁK a Denisa HRUŠECKÁ. Production process stability - Core assumption of INDUSTRY 4.0 concept. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. Institute of Physics Publishing, 2017 [cit. 2017-09-23]. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/215/1/012024/meta.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články