Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The importance of motivation in the care for patients after HIP

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SNOPEK, Petr. The importance of motivation in the care for patients after HIP. In: ICCSBS 2017 - The Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences [online]. Brno: Future Academy, 2017, s. 97-102. [cit. 2019-03-22]. ISSN 2357-1330. Dostupné z: http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/icCSBs2017CzechRepublic.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License