Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Phase change material based accumulation panels in combination with renewable energy sources and thermoelectric cooling

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SKOVAJSA, Jan, Martin KOLÁČEK a Martin ZÁLEŠÁK. Phase change material based accumulation panels in combination with renewable energy sources and thermoelectric cooling. Energies [online]. 2017, vol. 10, iss. 2 [cit. 2019-02-17]. ISSN 1996-1073. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1996-1073/10/2/152.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International