Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Internal mammary lymph node management – Further direction

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VRÁNA, David a Jiří GATĚK. Internal mammary lymph node management – Further direction. OncoTargets and Therapy [online]. 2017, vol. 10, s. 1111-1112. [cit. 2019-01-20]. ISSN 1178-6930. Dostupné z: https://www.dovepress.com/letterhttpswwwdovepresscominternal-mammary-sentinel-lymph-n-peer-reviewed-article-OTT.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 3.0 International