Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Support of Social Relationships in Children's Groups by means of Physical Activities

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
PACHOLÍK, Viktor a Martina NEDĚLOVÁ. Support of Social Relationships in Children's Groups by means of Physical Activities. In: ICEEPSY 2016 - 7th International Conference on Education and Educational Conference [online]. Rhodes: Future Academy, 2016, s. 448-457. [cit. 2019-02-16]. ISSN 2357-1330. Dostupné z: http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/ICEEPSY_2016.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International