Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Poster - A Form of Communication for Doctoral Students

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
LENGÁLOVÁ, Anežka. Poster - A Form of Communication for Doctoral Students. In: ICEEPSY 2016 - 7th International Conference on Education and Educational Conference [online]. Rhodes: Future Academy, 2016, s. 157-166. [cit. 2018-01-19]. ISSN 2357-1330. Dostupné z: http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/ICEEPSY_2016.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International