Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Moral Dilemma in Clinical Practice of Nursing Students

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SNOPEK, Petr, Mária POPOVIČOVÁ a Barbora PLISKOVÁ. Moral Dilemma in Clinical Practice of Nursing Students. In: 2nd International Conference on Health and Health Psychology (ICH&HPSY) [online]. Porto: Future Academy, 2016, s. 197-202. [cit. 2018-12-17]. ISSN 2357-1330. Dostupné z: http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/icH&Hpsy2016.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International