Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Horizontal Integration of Hospitals - Does it have an Impact on their Effectiveness?

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
PAPADAKI, Šárka a Pavla STAŇKOVÁ. Horizontal Integration of Hospitals - Does it have an Impact on their Effectiveness?. In: 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism [online]. Rome: Elsevier Science BV, 2016, s. 553-561. [cit. 2019-02-16]. ISSN 2212-5671. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116302994.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International