Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Impact of the Regional Macroeconomics Indicators on Tourism Entities in Plzen and Zlin regions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
TUČKOVÁ, Zuzana a Petr SVĚRÁK. Impact of the Regional Macroeconomics Indicators on Tourism Entities in Plzen and Zlin regions. In: 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism [online]. Rome: Elsevier Science BV, 2016, s. 313-318. [cit. 2018-10-23]. ISSN 2212-5671. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221256711630329X.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International