Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Innovative marketing as a tool for building a positive image of an institution of higher education and increasing the competitiveness of its graduates - Analysis of the functional use of projects of the Department of Marketing Communications at the Faculty of Multimedia Communications of TBU in Zlin and their potential for integration into the teaching process

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŠULA, Tomáš a Milan BANYÁR. Innovative marketing as a tool for building a positive image of an institution of higher education and increasing the competitiveness of its graduates - Analysis of the functional use of projects of the Department of Marketing Communications at the Faculty of Multimedia Communications of TBU in Zlin and their potential for integration into the teaching process. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management [online]. Madrid: Elsevier Science B.V., 2015, s. 146-153. [cit. 2018-12-12]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012458.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International