Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The Czech Validation of the Self-Regulation Questionnaire

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
GAVORA, Peter, Jitka JAKEŠOVÁ a Jan KALENDA. The Czech Validation of the Self-Regulation Questionnaire. In: 5th International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY) [online]. Kyrenia: Elsevier Science B.V., 2015, s. 222-230. [cit. 2018-12-15]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815001433.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International