Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Postponement of School Attendance as a Specific of Education in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MAJERČÍKOVÁ, Jana a Ilona KOČVAROVÁ. Postponement of School Attendance as a Specific of Education in the Czech Republic. In: ICERI2015: 8th International Conference of Education, Research and Innovation [online]. Seville: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 2015, s. 6146-6154. [cit. 2019-01-20]. ISSN 2340-1095. Dostupné z: https://library.iated.org/publications/ICERI2015.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články