Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Preparation and Characterization of a Bioartificial Polymeric Material: Bilayer of Cellulose Acetate-PVA

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BERNAL BALLÉN, Andrés, Ivo KUŘITKA a Petr SÁHA. Preparation and Characterization of a Bioartificial Polymeric Material: Bilayer of Cellulose Acetate-PVA. International Journal of Polymer Science [online]. 2016 [cit. 2019-01-20]. ISSN 1687-9422. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/ijps/2016/3172545/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International