Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Strojní zařízení pro výrobu cukru – posuzování shody a uvádění na trh

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VALOUCH, Jan. Strojní zařízení pro výrobu cukru – posuzování shody a uvádění na trh. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2016, vol. 132, iss. 3, s. 106-110. [cit. 2018-12-15]. ISSN 1210-3306. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1775606015?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články