Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Cation Migration-Induced Crystal Phase Transformation in Copper Ferrite Nanoparticles and Their Magnetic Property

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
YADAV, Raghvendra Singh, Jaromír HAVLICA, Jiří MÁSILKO, Lukáš KALINA, Jaromír WASSERBAUER, Miroslava HAJDÚCHOVÁ, Vojtěch ENEV, Ivo KUŘITKA a Zuzana KOŽÁKOVÁ. Cation Migration-Induced Crystal Phase Transformation in Copper Ferrite Nanoparticles and Their Magnetic Property. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. 2016, vol. 29, iss. 3, s. 759-769. ISSN 1557-1939.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články