Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

10 years with grey literature at Tomas Bata University in Zlín

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BUDÍNSKÝ, Lukáš a Ondřej FABIÁN. 10 years with grey literature at Tomas Bata University in Zlín. The Grey Journal: an international journal on grey literature [online]. 2016, vol. 12, iss. 1, s. 65-69. [cit. 2019-03-26]. ISSN 1574-1796. Dostupné z: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-200844.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-ShareAlike 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-ShareAlike 4.0 International