Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Electrospun polyurethane membrane with Ag/ZnO microparticles as an antibacterial surface on polyurethane sheets

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PELÍŠKOVÁ, Michaela, Petr SLOBODIAN, Vladimír SEDLAŘÍK, Martin ZATLOUKAL a Ivo KUŘITKA. Electrospun polyurethane membrane with Ag/ZnO microparticles as an antibacterial surface on polyurethane sheets. Journal of Applied Polymer Science [online]. 2016, vol. 133, iss. 10 [cit. 2018-12-15]. ISSN 0021-8995. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.43020/abstract.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články