TBU Publications
Repository of TBU Publications

Konkurenční schopnost českých průmyslových výrobců

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Konkurenční schopnost českých průmyslových výrobců cs
dc.title Competitive Abilities of Czech Industrial Producers en
dc.contributor.author Trnka, František
dc.relation.ispartof Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců : souhrnná zpráva o řešení výzkumného záměru a dílčích úkolů za období 1999 - 2004
dc.identifier.isbn 80-7318-219-X
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 314
dc.citation.epage 393
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.subject Competitive Ability en
dc.description.abstract konkurenční schopnost českých průmyslových výrobců cs
dc.description.abstract Competitive Abilitiesof Czech Industrial Producers en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006162
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/04:63502251!RIV/2005/MSM/281205/N
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:53Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:53Z
dc.description.sponsorship Z(MSM 265300021)
utb.identifier.utb-sysno 27404
utb.identifier.nkp 2012000
utb.contributor.internalauthor Trnka, František
riv.obor AH
Find Full text

Files in this item

Show simple item record