TBU Publications
Repository of TBU Publications

Ekonomické (hodnotové) procesy a konkurenceschopnost podniku

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Ekonomické (hodnotové) procesy a konkurenceschopnost podniku cs
dc.title Economic value and competitiveness of the business processes en
dc.contributor.author Pavelková, Drahomíra
dc.relation.ispartof Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců : souhrnná zpráva o řešení výzkumného záměru a dílčích úkolů za období 1999 - 2004
dc.identifier.isbn 80-7318-219-X
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 44
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.subject Economic value added en
dc.subject Economic payback en
dc.subject costs regulation en
dc.subject finance structure of a company en
dc.subject cost of capital en
dc.description.abstract Dílčí úkol výzkumného záměru vycházel ze strategie řešení celkového úkolu, která byla vyjádřena následovně:-vypracovat teoretické a metodické přístupy k řešení ekonomických (hodnotových) procesů v podnicích,-vypracovat doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku ve formě návrhu, aplikace a verifikace metodiky zvyšování úrovně ekonomických činností a finančního řízení podniku.Byly sledovány funkce a činnosti podniku z hlediska dosažení cíle úkolu, přičemž bylo nutné jasně koncipovat cesty a způsoby jimiž bylo možno tohoto cíle dosáhnout. cs
dc.description.abstract The goal of a research was defined as: -evolve theoretical and methodical approach to solve economical processes in companies,-elaborate recommendation for increase of competitive in companies in proposal form, application and verification of methodology to increase the level of economical and finance regulation in companies. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006160
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/04:63502166!RIV/2005/MSM/281205/N
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:52Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:52Z
dc.description.sponsorship Z(MSM 265300021)
utb.identifier.utb-sysno 27404
utb.identifier.nkp 2012000
utb.contributor.internalauthor Pavelková, Drahomíra
riv.obor AH
Find Full text

Files in this item

Show simple item record