TBU Publications
Repository of TBU Publications

Optimalizace výroby obalového skla ve firmě Vetropack Nemšová - příloha č. XXXVIII souhrnné dílčí zprávy oblasti Logistika a PI

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Optimalizace výroby obalového skla ve firmě Vetropack Nemšová - příloha č. XXXVIII souhrnné dílčí zprávy oblasti Logistika a PI cs
dc.title Optimizating production of conteiner glass - appendix XXXVIII review of part Logistics and IE en
dc.contributor.author Černý, Jaromír
dc.contributor.author Černička, Vladimír
dc.relation.ispartof Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců : souhrnná zpráva o řešení výzkumného záměru a dílčích úkolů za období 1999 - 2004
dc.identifier.isbn 80-7318-219-X
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 870
dc.citation.epage 889
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.subject Production Planning en
dc.subject container glass en
dc.subject optimizating en
dc.subject genetic algorithm en
dc.description.abstract Řízení výroby, obalové sklo, tavenina, optimalizace, genetický algoritmus cs
dc.description.abstract Production Planning, container glass, optimizating, genetic algorithm en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006157
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/04:63501910!RIV/2005/MSM/281205/N
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:52Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:52Z
dc.description.sponsorship Z(MSM 265300021)
utb.identifier.utb-sysno 27404
utb.identifier.nkp 2012000
utb.contributor.internalauthor Černý, Jaromír
riv.obor AH
Find Full text

Files in this item

Show simple item record