TBU Publications
Repository of TBU Publications

Optimalizace ve výrobě vybraných plastových komponentů - příloha č.XXXVII souhrnné dílčí zprávy oblasti Logistika a PI

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Optimalizace ve výrobě vybraných plastových komponentů - příloha č.XXXVII souhrnné dílčí zprávy oblasti Logistika a PI cs
dc.title Optimization into production plasts components - appendix No XXXVII review part Logistic and IE en
dc.contributor.author Černý, Jaromír
dc.contributor.author Tománek, Ondřej
dc.relation.ispartof Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců : souhrnná zpráva o řešení výzkumného záměru a dílčích úkolů za období 1999 - 2004
dc.identifier.isbn 80-7318-219-X
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 850
dc.citation.epage 869
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.subject Value Stream Mapping en
dc.subject Current State Map en
dc.subject Future State Map en
dc.description.abstract Mapování hodnotového toku, mapa současného stavu, mapa budoucího stavu cs
dc.description.abstract Value Stream Mapping, Current State Map, Future State Map en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006156
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/04:63501911!RIV/2005/MSM/281205/N
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:52Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:52Z
dc.description.sponsorship Z(MSM 265300021)
utb.identifier.utb-sysno 27404
utb.identifier.nkp 2012000
utb.contributor.internalauthor Černý, Jaromír
riv.obor AH
Find Full text

Files in this item

Show simple item record