TBU Publications
Repository of TBU Publications

Metriky pro měření konkurenceschopnosti výrobních a logistických procesů průmyslových výrobců

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Metriky pro měření konkurenceschopnosti výrobních a logistických procesů průmyslových výrobců cs
dc.title Distance function of competitive ability of logistical and manufacturing processes in industrial manufacters en
dc.contributor.author Bobák, Roman
dc.relation.ispartof Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců : souhrnná zpráva o řešení výzkumného záměru a dílčích úkolů za období 1999 - 2004
dc.identifier.isbn 80-7318-219-X
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 890
dc.citation.epage 894
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.subject Competitive ability en
dc.subject production system of enterprise en
dc.subject logistics en
dc.subject method of industrial engineering en
dc.subject distance function of competitive ability of the producer enterprise en
dc.description.abstract V příloze XXXIX kompletní závěrečné zprávy dílčí oblasti Výroba je charakterizována obecná metodika měření konkurenceschopnosti výrobního systému postavená na využití principů Balanced Score Card. cs
dc.description.abstract In the appendix number XXXIX of complet research repport of fragmentary areas Production are denote distance function of competitive ability of the producer enterprise with exploation of acceses Balanced Score Card. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006154
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/04:63502032!RIV/2005/MSM/281205/N
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:51Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:51Z
dc.description.sponsorship Z(MSM 265300021)
utb.contributor.internalauthor Bobák, Roman
riv.obor AH
Find Full text

Files in this item

Show simple item record