TBU Publications
Repository of TBU Publications

Společenská a sociální odpovědnost firmy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Společenská a sociální odpovědnost firmy cs
dc.title Corporate social responsibility en
dc.contributor.author Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Stříteská, Michaela
dc.relation.ispartof Etika v manažmente
dc.identifier.isbn 978-80-8068-813-4
dc.date.issued 2008
dc.event.location Prešov
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
dc.subject Business ethics en
dc.subject corporate social responsibility en
dc.subject corruption en
dc.subject innovative process en
dc.description.abstract V současnosti se stále více pozornosti věnuje praktickým etickým a morálním otázkám týkajících se různých aspektů života člověka. Cílem této knihy, která vznikla jako jeden z cílů v rámci projektu Zkvalitnění odborného vzdělávání v rámci studijních programů etika na Filozofické fakultě PU v Prešově, je představit některá hlavní témata a otázky spojené s touto aplikovanou a profesní etikou, mající určitý smysl zejména ve slovenském, případně českém kontextu. cs
dc.description.abstract At present, is more and more attention paid to the practical ethical and moral issues relating to various aspects of human life. The aim of this book, which was created as one of the objectives within the project Improvement of vocational education under the study programs of ethics at the Philosophical faculty PU in Prešov, is to present some key themes and issues related to the applied and professional ethics, with a particular sense in Slovakian eventually Czech context. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006129
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/08:63507586!RIV09-MSM-28120___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:49Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:49Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 206
utb.contributor.internalauthor Tomancová, Lucie
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record