TBU Publications
Repository of TBU Publications

Etika a marketingový management

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Etika a marketingový management cs
dc.title Ethics and Marketing Management en
dc.contributor.author Staňková, Pavla
dc.relation.ispartof Etika v manažmente
dc.identifier.isbn 978-80-8068-813-4
dc.date.issued 2008
dc.event.location Prešov
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
dc.subject Marketing en
dc.subject Ethics en
dc.subject Marketing Research en
dc.subject Advertising en
dc.description.abstract Etika, jako systém morálních hodnot, je podmíněna mnoha aspekty. Mezi hlavní aspekty patří zejména právní normy jednotlivých zemí, postoje a názory veřejnosti, zákazníků a organizací a chování jednotlivců. Základním etickým aspektem marketingu je podávat veřejnosti pravdivé a úplné informace o nabízeném produktu. Příspěvek je zaměřený na vymezení základního postavení etiky v marketingu, prezentuje etické aspekty marketingového výzkumu a reklamy a předkládá nástroje a možnosti při řešení etických problémů v reklamě. cs
dc.description.abstract Ethics as the system of moral values is conditioned to many aspects. The main aspects are especially: the percept of law each other country, attitude of the public, customers and organizations and conduct of individuals. The basic ethical aspect of advertising is presenting the true and complete information about the product that is being introduced. The contribution is oriented on the determination of the position of ethics in the marketing, presents the ethics aspects of the marketing research and advertising and introduces tools and possibilities of solution to ethical problems in advertising. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006119
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/08:63507701!RIV09-MSM-28120___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:47Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:47Z
dc.description.sponsorship Z(MSM 265300021)
dc.format.extent 200
utb.contributor.internalauthor Staňková, Pavla
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record