TBU Publications
Repository of TBU Publications

Společensky odpovědný management - předpoklad dlouhodobé prosperity podniku, trvale udržitelného rozvoje i sociálního souladu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Společensky odpovědný management - předpoklad dlouhodobé prosperity podniku, trvale udržitelného rozvoje i sociálního souladu cs
dc.title Socially responsible management - the prerequisite of long-run prosperity of the firm, sustainable development and also social harmony en
dc.contributor.author Březinová, Olga
dc.relation.ispartof Manažerská etika VII. díl
dc.identifier.isbn 978-80-86771-32-8
dc.date.issued 2009
dc.citation.spage 15
dc.citation.epage 21
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher WAMAK
dc.subject Social responsibility en
dc.subject sustainable development en
dc.subject globalization en
dc.subject new economy en
dc.subject ethical investmentpreferences en
dc.subject cults en
dc.subject consumerism implications en
dc.subject rich society en
dc.description.abstract Společensky odpovědný management je předpokladem trvale udržitelného rozvoje i sociálního souladu ve společnosti. Při oslabování sociální role státu se podniky začínají chovat jako odpovědní občané. Globalizace přináší vliv nadnárodních společností i problémy etického investování. cs
dc.description.abstract Socially responsible management is a prerequisite of sustainable development and social harmony in the society. Weakening of the state social role leads to firm´s behaviour as responsible citizens. Globalization brings the effects of multinational companies and the problems of ethical investment. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006112
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508396!RIV10-MSM-28120___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:46Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:46Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 220
utb.identifier.utb-sysno 8166
utb.contributor.internalauthor Březinová, Olga
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record