Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Sociálně zodpovědná reklama

Repozitář DSpace/Manakin

Zobrazit minimální záznam


dc.title Sociálně zodpovědná reklama cs
dc.title Social responsibility of the advertising en
dc.contributor.author Staňková, Pavla
dc.relation.ispartof Manažerská etika VII. díl
dc.identifier.isbn 978-80-86771-32-8
dc.date.issued 2009
dc.citation.spage 148
dc.citation.epage 153
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher WAMAK
dc.subject Corporate social responsibility en
dc.subject social advertising en
dc.subject social responsibility of the advertising en
dc.description.abstract Tento článek zkoumá vztah mezi sociální zodpovědností firem a reklamou a prezentuje rozdíly mezi sociální a sociálně zodpovědnou reklamou. V samostatné kapitole jsou pak prezentovány formy sociální zodpovědnosti reklamy včetně konkrétních příkladů. cs
dc.description.abstract This article examines the relations between corporate social responsibility and advertising, presents different between social advertising and social responsibility of the advertising. Separate chapter presented forms of social responsibility of the advertising, inclusive of examples. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006108
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508322!RIV10-MSM-28120___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:45Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:45Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 180
utb.identifier.utb-sysno 000008166
utb.contributor.internalauthor Staňková, Pavla
riv.obor AE
Find Full text

Soubory tohoto záznamu

Zobrazit minimální záznam