TBU Publications
Repository of TBU Publications

Odpovědný přístup k podnikání

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Odpovědný přístup k podnikání cs
dc.title Responsible approach to business en
dc.contributor.author Tomancová, Lucie
dc.relation.ispartof Manažerská etika VII. díl
dc.identifier.isbn 978-80-86771-32-8
dc.date.issued 2009
dc.citation.spage 176
dc.citation.epage 180
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher WAMAK
dc.subject Business Ethics en
dc.subject Financial and Economic Crisis en
dc.subject Responsibility en
dc.description.abstract Autorka se v článku zabývá světovou finanční a ekonomickou krizí a za její příčinu považuje nedostatek etiky. Důležitým prvkem řešení krize je právě přijetí odpovědnosti za své činy a jednání. cs
dc.description.abstract The author of the article deals with the global financial and economic crisis and considered the cause of the lack of ethics. An important element of crisis management is currently accepting responsibility for their actions and conduct. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006103
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508391!RIV10-MSM-28120___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:45Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:45Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 183
utb.identifier.utb-sysno 000008166
utb.contributor.internalauthor Tomancová, Lucie
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record