Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Dobrovolná certifikace jako prostředek zvýšení konkurenceschopnosti

Repozitář DSpace/Manakin

Zobrazit minimální záznam


dc.title Dobrovolná certifikace jako prostředek zvýšení konkurenceschopnosti cs
dc.title Voluntary certification as a tool of the increasing competitiveness en
dc.contributor.author Staňková, Pavla
dc.contributor.author Kocfeldová, Tereza
dc.relation.ispartof Podnikání v podmínkách Evropské Unie
dc.identifier.isbn 978-83-60953-24-2
dc.date.issued 2009
dc.event.location Katowice
utb.event.state-en Poland
utb.event.state-cs Polsko
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Górnoslaska Wyzsza Sokola Handlowa
dc.subject Brand en
dc.subject product certification en
dc.subject voluntary certification en
dc.subject quality en
dc.subject competitiveness en
dc.description.abstract V současné době, kdy jsou výrobky více či méně podobné, je hledání konkurenční výhody klíčovou otázkou. Konkurenční výhodu může přinést nadstandardní služba, obal, kvalitní distribuce k zákazníkovi, poskytování slev či dobrovolná certifikace. Certifikace výrobků akreditovaným certifikačním orgánem je nestranným potvrzením shody vlastností výrobků s požadavky technického předpisu (zákon, vyhláška, norma). Článek se zabývá úlohou dobrovolné certifikace v konkurenčním boji výrobců za lepší kvalitu výrobků. cs
dc.description.abstract Nowadays, when the products are more or less similar, finding of competitive advantage is key question. Competitive advantage can be earned by service above standard, packaging, first-rate distribution to customer, sales offer or voluntary certification. Certification of products by accredited certification officer is unbiased certificate of matching products features with requests of technical rules (law, notice, standard specification). The article occupy by role of voluntary certification in competitors fight for better quality of products. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006091
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508324!RIV13-MSM-28120___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:44Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:44Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 500
utb.contributor.internalauthor Staňková, Pavla
riv.obor AE
Find Full text

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Zobrazit minimální záznam