TBU Publications
Repository of TBU Publications

Střední všeobecné a odborné školy ve Zlíně v období 1918-1945

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Střední všeobecné a odborné školy ve Zlíně v období 1918-1945 cs
dc.title High general educational and vocational schools in Zlin in the 1918-1945 period en
dc.contributor.author Ďurišová, Libuše
dc.relation.ispartof Vliv sociálního programu Tomáše Bati a Jana Antonína Bati na vzdělanost zlínského regionu : historická tradice a současnost
dc.identifier.isbn 978-80-7315-195-9
dc.date.issued 2010
dc.citation.spage 77
dc.citation.epage 93
dc.event.location Brno
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Paido
dc.subject Bata's School of Work en
dc.subject Bata's educational system of vocational education en
dc.subject Study Institute en
dc.subject general education schools en
dc.description.abstract V této kapitole se autorka zabývá nejen vzdělávacími institucemi firmy Baťa, mezi nimiž významné místo zaujímá Baťova škola práce a Studijní ústav, ale také středními školami, které Baťovy závody materiálně a finančně podporovaly cs
dc.description.abstract The author deals in this chapter not only with educational institutions of the firm Bata, among which occupies an important place the Bata´s School of Work and Study Institute, but also high schools, the Bata factories materially and financially supported. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006076
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509688!RIV11-MSM-28120___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:42Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:42Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 121
utb.identifier.utb-sysno 58517
utb.contributor.internalauthor Ďurišová, Libuše
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record