TBU Publications
Repository of TBU Publications

Praktické využití metody GTD v boji proti chaosu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Praktické využití metody GTD v boji proti chaosu cs
dc.title Practical use of GTD in the fight against chaos en
dc.contributor.author Gregor, Lukáš
dc.contributor.author Holáková, Petra
dc.relation.ispartof Chaos a řád v projektovém managementu a marketingových komunikacích
dc.identifier.isbn 978-80-87500-46-0
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 65
dc.citation.epage 80
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject chaos en
dc.subject against en
dc.subject fight en
dc.subject the en
dc.subject GTD en
dc.subject use en
dc.subject Practical en
dc.description.abstract Kniha popisuje vymezené téma: chaos a řád v projektech, projektovém managementu a marketingových komunikacích v osmi kapitolách. Každý z autorů přináší k tématu své výzkumné poznatky, zkušenosti a svůj úhel pohledu na to co způsobí chaos a jak nastolit řád. Metoda GTD byla prověřena marketingovým výzkumem, jehož výsledky jsou součástí kapitoly. cs
dc.description.abstract The book deals with the issues of chaos and order in projects, project management and marketing communications. In eight chapters, each of the authors shares their research findings and their viewpoints as to what causes chaos and how to establish order. Method Getting Things Done was approached in this chapter in practice and the results of marketing research. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005908
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/13:43870613!RIV14-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43870901
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:22Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:22Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 128
utb.identifier.utb-sysno 000074415
utb.identifier.nkp 6093696
utb.contributor.internalauthor Gregor, Lukáš
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record