TBU Publications
Repository of TBU Publications

GPS navigace v projektu - cesta z chaosu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title GPS navigace v projektu - cesta z chaosu cs
dc.title GPS Navigation in Project: Way from Chaos en
dc.contributor.author Šviráková, Eva
dc.relation.ispartof Chaos a řád v projektovém managementu a marketingových komunikacích
dc.identifier.isbn 978-80-87500-46-0
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 45
dc.citation.epage 64
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject project management en
dc.subject chaos en
dc.subject order en
dc.subject system thinking en
dc.subject system dynamics en
dc.subject planned value en
dc.subject earned value en
dc.subject feedback loops en
dc.subject cultural events en
dc.description.abstract Kniha popisuje vymezené téma: chaos a řád v projektech, projektovém managementu a marketingových komunikacích v osmi kapitolách. Každý z autorů přináší k tématu své výzkumné poznatky, zkušenosti a svůj úhel pohledu na to co způsobí chaos a jak nastolit řád. Kapitola GPS navigace v projektu - cesta z chaosu přináší nový přístup, který umožňuje snadno monitorovat skutečný stav projektů v úzké souvislosti s plánem a včasné kroky nápravy. Účinky vyplývající z rozhodovacího procesu jsou porovnávány s plánem v pravidelných iteracích. Metoda tak připomíná cestovatele, jehož trasa je korigována pomocí GPS navigačního systému. Hlavní výzkumnou metodou kapitoly je systémová dynamika. cs
dc.description.abstract The book deals with the issues of chaos and order in projects, project management and marketing communications. In eight chapters, each of the authors shares their research findings and their viewpoints as to what causes chaos and how to establish order. The chapter GPS Navigation in Project: Way from Chaos brings new approach enables to easily monitor the real project course in close connection with the plan and to take timely controlling steps. The effects resulting from the manager´s decision-making process are compared with the plan in regular iterations. The method thus reminds of a traveller whose route is adjusted by a GPS navigation system. The main research method of the chapter is system dynamics. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005897
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/13:43870200!RIV14-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43870431
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:20Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:20Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 128
utb.identifier.utb-sysno 000074415
utb.identifier.nkp 6093696
utb.contributor.internalauthor Šviráková, Eva
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record