TBU Publications
Repository of TBU Publications

Výhody kreativního klastrování v systémově dynamickém modelu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Výhody kreativního klastrování v systémově dynamickém modelu cs
dc.title System Dynamics Model: Creative Cluster Advantages en
dc.contributor.author Šviráková, Eva
dc.relation.ispartof Kreativní třída: talent vs. bohatství
dc.identifier.isbn 978-80-87500-48-4
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 77
dc.citation.epage 94
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject culture and creative industries en
dc.subject creative cluster en
dc.subject cluster en
dc.description.abstract Poslední kapitola knihy navazuje na výsledky projektu Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu CreaClust, pilotního projektu podpory vzniku kreativních klastrů v České a Slovenské republice. V České republice vznikl díky této klastrové iniciativě Audiovizuální klastr na území Zlínského kraje teprve jako druhý kreativní klastr v České republice. V kapitole je analyzována jak udržitelnost kreativního klastru, tak také úspěšnost firmy, která se stala členem klastru a využívá jeho výhod. Výsledky simulace jednoznačně prokazují výhodnost kreativního klastrování, zároveň však upozorňují na úskalí, která jsou s klastrem spojena. cs
dc.description.abstract The last chapter builds on the results of cross-border initiative CreaClust for development of creative industries. CreaClust was the pilot project to support the emergence of creative clusters in the Czech an Slovak Republic. Audiovisual Cluster in the Zlín region is the result of this cluster initiative, and currently only the second creative cluster in the Czech Republic. The chapter is devoted to the analysis of the creative cluster sustainability and success of company, which became a member of the cluster and uses its benefits. The results of a simulation clearly demonstrate the benefits of creative clustering, but simultaneously highlight difficulties that are associated with this concept. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005870
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/14:43871981!RIV15-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43872236
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:15Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:15Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 99
utb.identifier.nkp 6601832
utb.contributor.internalauthor Šviráková, Eva
riv.obor AE
utb.fulltext.affiliation Eva Šviráková
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references BEDNÁŘ, P. a P. GREBENÍČEK, 2012. Mapping Creative Industries in the Zlin Region. Journal of Competitiveness [online], iss. 1, s. 20-35. [cit. 2013-06-03]. ISSN 1804-1728. Dostupné z: http://www.cjournal.cz/files/82.pdf BOIX, R. a L. LAZZERETTI, 2008. Do creative industries cluster? mapping creative local production systems in Italy and Spain. Sydney: Carfax Publ. Co, 2008. Industry and innovation, Volume 15, Issue 5, Page 549 - 567. ISSN 1366-2716 BŘUSKOVÁ, P., 2003. Průmyslové klastry. 1. vydání. Ostrava: MUNION, 66 s. ISBN 978-80-7040-952 CIKÁNEK, M.A. kol., 2009. Kreativní průmysl, příležitost pro novou ekonomiku. Institut umění – Divadelní ústav. ISBN 978-80-7008_ 231-7 Evropská komise, 2010. Zelená kniha. Brusel. Dostupné z http://ec.europa.eu/culture/our­‐policy-development/doc/GreenPaper_creative_industries_cs.pdf HEEBELS, B.A. van I. AALST, 2010. ‘Creative clusters in Berlin: entrepreneurship and the quality of place in Prenzlauer Berg and Kreuzberg’, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 92 (4). s. 347–363 HUBÁLKOVÁ, M., 2012. Cluster importace to enterprise and region. Brno. Diplomová práce. Masarykova univerzita KARLSSON, C., 2010. Clusters, networks and creativity. Handbook of Creative Cities, Edward Elgar Publishing, Incorporated 2011, ISBN: 9780857936394 KLOUDOVÁ, J., 2010. Kreativní ekonomika: [trendy, výzvy, příležitosti]. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 218 s. ISBN 978-80-247-3608-2 MARKOVÁ B., 2011. Konstrukt: internetový časopis o kulturálních studiích [online]. Ostrava, [cit. 2013-06-03]. ISSN 1804-635. Dostupné z: http://www.konstruktmag.cz/od­‐kreativnich­‐prumyslu­‐ke­‐kreativnim­‐klastrum/ Markusen, A. (2004): ‘Targeting occupations in regional and community economic development’, Journal of the American Planning Association 70 (3), s. 253–268 PAVELKOVÁ, D., 2009. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. 1. vyd. Praha: Grada, 268 s. ISBN 978-80-247-2689-2. PORTER, M., 1998. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review 1998. Vol. 76 Issue 6, p77-90. ISSN:00178012 PROPRIS, Lisa De., 2008. Creative Clusters and Governance. Edward Elgar Publishing LTD Philip N. Cooke a Luciana Lazzereti. Creative Cities, Cultural Clusters and Local Development. Místo neznámé : Edward Elgar Publishing, 2008. 9781847209948 SCHWARZ, R. a F. SCHÖNEBORN, 2004. An elementary dynamic model of a small start­‐up firm. Proceedings of the 4th IEF Conference, (Paris) SOUKALOVÁ, R. a E. STRAKOŠOVÁ, 2012. University Communication Activities in Relation to Intercultural Environment, Proceedings of the 3rd International Conference on Arts and Culture (ICAC’12), December 29-31, 2012, ISBN 978-1-61804-147-0, p. 435-440 ŠVIRÁKOVÁ, E., 2012. Economic Model of Start­‐up Company in Creative Industries. In: Advances in Environment, Computational Chemistry & Bioscience: 3rd International Conference on Arts and Culture (ICAC ’12). Montreux: WSEAS, s. 6. ISBN 978-1-61804-147-0 ŽÁKOVÁ, E. a kol., 2010. http://www.idu.cz/media/document/2-priloha­‐c.-2-studie­‐kulturni­‐a-kreativni-prumysly­‐v-kulturni­‐politice­‐eu.pdf
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record