TBU Publications
Repository of TBU Publications

Proměny vztahu ke kultuře po odchodu do penze

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Proměny vztahu ke kultuře po odchodu do penze cs
dc.title The Changes in Attitudes to Culture After Retirement en
dc.contributor.author Bačuvčík, Radim
dc.relation.ispartof Mládí a zralost v marketingové komunikaci
dc.identifier.isbn 978-80-87500-50-7
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 128
dc.citation.epage 140
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Retirement en
dc.subject Marketing en
dc.subject Leisure Time en
dc.subject Art en
dc.subject Culture en
dc.description.abstract Kapitola se zabývá nákupním chováním lidí ve věkové skupině 60 - 69 let na trzích kulturních produktů nebo volnočasových aktivit. Pracuje s výběrem kulturních produktů – kulturními akcemi (divadlo, kino, muzea, koncerty vážné hudby), vztahem ke knihám (nákup, půjčování, čtení) a nahrávkám populární a vážné hudby (nákup nosičů). Je zaměřena na potenciální změnu v nákupním chování, která se může objevit v době, kdy člověk přestane pracovat a odejde do penze. cs
dc.description.abstract This study is focused to the buying behavior of people aged 60 to 69 on cultural goods or leisure time activities markets. The study works with the selection of cultural products – cultural events (theatre, cinema, museum, concerts of classical music), manipulation with books (buying, borrowing, reading) and with recordings of popular and classical music (buying the hard media). It is focused to a potential change in buying behavior which may occur in the time of the end of working career and retirement. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005863
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/14:43872235!RIV15-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43872585
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:13Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:13Z
dc.description.sponsorship I
dc.format.extent 160
utb.identifier.utb-sysno 000083505
utb.identifier.nkp 6372024
utb.contributor.internalauthor Bačuvčík, Radim
riv.obor AO
Find Full text

Files in this item

Show simple item record