TBU Publications
Repository of TBU Publications

Mládí a zralost na české politické scéně

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Mládí a zralost na české politické scéně cs
dc.title Youth and maturity on the Czech political scene en
dc.contributor.author Kozák, Vratislav
dc.relation.ispartof Mládí a zralost v marketingové komunikaci
dc.identifier.isbn 978-80-87500-50-7
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 80
dc.citation.epage 93
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject the perception of the political situation en
dc.subject previous election en
dc.subject a young political movements en
dc.subject Special election en
dc.description.abstract Výsledek mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu v roce 2013 přinesl ztráty zralých stranám a naopak se do sněmovny dostala mladá hnutí, která kandidovala poprvé. Příčinu tohoto stavu je však hledat již při předchozích volbách v roce 2010 a vnímání politické situace veřejností. cs
dc.description.abstract The result of extraordinary elections to the Parliament in 2013 brought the loss of mature parties and vice versa in the House got a young movement, which ran for the first time. The cause of this condition is, however, no longer look at the previous elections in 2010 and the perception of the political situation public. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005851
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/14:43872437!RIV15-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43872810
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:11Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:11Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 160
utb.identifier.utb-sysno 000083505
utb.identifier.nkp 6372024
utb.contributor.internalauthor Kozák, Vratislav
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record