Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Size dependent heating efficiency of iron oxide single domain nanoparticles

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
PARMAR, Harshida, Ilona Sergeevna SMOLKOVÁ, Natalia E. KAZANTSEVA, Vladimír Artur BABAYAN, Petr SMOLKA, Robert MOUČKA, Jarmila VILČÁKOVÁ a Petr SÁHA. Size dependent heating efficiency of iron oxide single domain nanoparticles. In: Procedia Engineering [online]. Beijing: Elsevier BV, 2015, s. 527-533. [cit. 2018-12-15]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815002064.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported