Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Unwilling U-U bonding in U-2@C-80: cage-driven metal-metal bonds in di-uranium fullerenes

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
FOROUTAN-NEJAD, Cina, Jan VÍCHA, Radek MAREK, Michael PATZSCHKE a Michal STRAKA. Unwilling U-U bonding in U-2@C-80: cage-driven metal-metal bonds in di-uranium fullerenes. Physical Chemistry Chemical Physics [online]. 2015, vol. 17, iss. 37, s. 24182-24192. [cit. 2018-12-13]. ISSN 1463-9076. Dostupné z: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/CP/C5CP04280A#!divAbstract.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported