Zobrazit minimální záznam


dc.title MRDEAF en
dc.contributor.author Pohuba, Daniel
dc.contributor.author Pavlech, Michal
dc.date.issued 2011
dc.type software
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005473
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43866840!RIV12-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43867043
utb.source r-riv
dc.date.accessioned 2015-10-02T15:09:41Z
dc.date.available 2015-10-02T15:09:41Z
dc.description.sponsorship P(ED2.1.00/03.0089), S
utb.contributor.internalauthor Pohuba, Daniel
utb.contributor.internalauthor Pavlech, Michal
riv.obor IN
riv.skupina 03
riv.VYSBOD 40
riv.VYSKBO 21.919
riv.VYSPDL 1
riv.VYSPDLBOD 40
riv.VYSPDLKBO 21.919
Find Full text

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Zobrazit minimální záznam