TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob zvýšení biokompatibility polypropylenu vytvořením strukturované vrstvy na bázi nativního nebo modifikovaného kolagenu na jeho povrchu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Způsob zvýšení biokompatibility polypropylenu vytvořením strukturované vrstvy na bázi nativního nebo modifikovaného kolagenu na jeho povrchu cs
dc.title Method of increasing polypropylene biocompatibility by the formation of a structured layer based on native or modified collagen on the surface thereof en
dc.contributor.author Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Peterková, Petra
dc.contributor.author Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Gheorghiu, Mihnea
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=372498&lan=cs
dc.description.abstract Způsob zvýšení biokompatibility polypropylenu vytvořením strukturované vrstvy na bázi nativního nebo modifikovaného kolagenu na jeho povrchu v biologických soustavách, kapalných a gelových, úpravou jeho povrchu vytvořením specifických strukturovaných vrstev, které jsou pevně vázány k fázovému rozhraní polyolefinu chemickými a fyzikálními vazbami prostřednictvím reakcí s aktivními skupinami generovanými účinkem nízkoteplotního fyzikálního plazmatu vhodného složení na povrchu polypropylenu. Vnitřní struktura adhezní vrstvy nativního nebo modifikovaného kolagenu zabezpečuje také pružnou reakci na změny hydrodynamických podmínek v okolí takto upravených těles, zejména na proměny hydrodynamického tlaku, čímž se snižuje riziko delaminace soustavy, případně jejího znehodnocení v důsledku mezifázového tříštění, nebo přetváření. cs
dc.description.abstract In the present invention, there is disclosed a method of increasing polypropylene biocompatibility by the formation of a structured layer based on native or modified collagen on the surface thereof in biological liquid and gel systems. The invention is characterized by making specific structured layers on propylene surface, which layers are fixedly bound to phase interface of polyolefin by chemical and physical bonds through the mediation of a reaction with active groups generated by the action of a low-temperature physical plasma of suitable composition on the polypropylene surface. Internal structure of the adhesion layer of a native or modified collagen ensures also a flexible response to changes of hydrodynamic conditions in the surroundings of so treated bodies, particularly to variations of hydrodynamic pressure, to thereby decreasing the risk of the system delamination optionally degradation thereof due to interfacial splitting or deformation. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005448
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/01:63502587!RIV/2005/MSM/281105/N
utb.identifier.obdid 12052581
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:33Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:33Z
utb.identifier.upv1 2001-1975
utb.identifier.upv2 294386
utb.identifier.mpt C 08 J 7/18, C 08 L 23/12
utb.date.registered 2001-06-02
utb.date.granted 2004-10-14
utb.patent.type B6
utb.patent.state Expired document
utb.contributor.internalauthor Lapčík, Lubomír
utb.contributor.internalauthor Lapčík, Lubomír
utb.contributor.internalauthor Gheorghiu, Mihnea
utb.date.patent-published 2004-12-15
utb.date.registration-published 2003-01-15
Find Full text

Files in this item

Show simple item record