TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob hašení přízemních lokálních požárů pomocí trhací techniky

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Způsob hašení přízemních lokálních požárů pomocí trhací techniky cs
dc.title Fire extinguishing method of local area conflagrations by making use of explosives en
dc.contributor.author Janíček, Miroslav
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1484941&lan=cs
dc.description.abstract Způsob hašení přízemních lokálních požárů podle vynálezu spočívá v tom, že ve vzdálenosti 5 až 20 m od čela lokálního požáru o intenzitě, kterou představuje přízemní požár porostu vysokého do 6 m nebo požár výronu plynu, se umístí přímá nebo konkávní hasební linie tvořená homogenním detonačním systémem a/nebo jednotlivými detonačními prvky, které se navzájem propojí prostředkem pro přenos detonačního impulzu, přičemž celkový detonační potenciál hasební linie odpovídá rychlosti detonace 4200 až 6700 m.s-1, a v této hasební linii se centrálně iniciuje detonační proces. Homogenní detonační systém se s výhodou vytvoří kontinuální táhlou náloží, detonačními prvky mohou být soustředěné nálože, dílčí táhlé nálože, protitankové miny, bedny s trhavinami. Prostředkem pro přenos detonačního impulzu je s výhodou bleskovice. Proces se iniciuje například roznětem ohněm, elektrickým roznětem a/nebo dálkovým ovládáním. cs
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005447
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:31Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:31Z
utb.identifier.upv1 2010-23
utb.identifier.mpt A 62 C 3/02, A 62 C 99/00, F 42 B 12/02
utb.date.registered 2010-01-13
utb.patent.type A3
utb.patent.state Public application
utb.contributor.internalauthor Janíček, Miroslav
utb.date.registration-published 2011-12-28
Find Full text

Files in this item

Show simple item record