TBU Publications
Repository of TBU Publications

Systém optimalizované elektronické komunikace mezi lékařem a pacientem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Systém optimalizované elektronické komunikace mezi lékařem a pacientem cs
dc.title System of optimized electronic communication between a doctor and a patient en
dc.contributor.author Šilhavý, Petr
dc.contributor.author Šilhavý, Radek
dc.contributor.author Prokopová, Zdenka
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1599253&lan=cs
dc.description.abstract Systém (viz obr. 1) obsahuje optimalizovaný komplex vzájemně propojených dílčích softwarových modulů: modul (1) autorizace ke správě přístupu uživatelů systému podle jim přidělených práv, modul (2) komunikace obsahující submoduly generování webových zpráv, elektronické pošty a krátkých textových zpráv, modul (3) elektronické konzultace obsahující submoduly zadání pacienta, zadání reakce lékaře a prohlížení výsledku konzultace pacientem, modul (4) deníku pacientu obsahuje submoduly vložení dat pacientem, případné editace dat pacientem a kontrole léčebného procesu lékařem, modul (5) objednání k vyšetření v ordinaci, propojený komunikačním rozhraním propojení s modulem (7) plánovacího kalendáře, modul (6) zadání žádosti o předpis, modul (7) plánovacího kalendáře obsahující submoduly organizace toku pacientů, výběru volných termínů a plánování schůzek, modul (8) objednávek následného vyšetření s komunikačním rozhraním propojení s jinými lékaři, modul (9) připomínače obsahující zejména submoduly nastavení termínu návštěvy u lékaře a pravidelné medikace a modul (10) administrace systému obsahující zejména submodul nastavení profilu lékaře, především ordinačních hodin a typu ošetření, submodul registrace lékaře a submodul registrace pacientů. cs
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005440
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:30Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:30Z
utb.identifier.upv1 2010-860
utb.identifier.mpt G 06 Q 50/00
utb.date.registered 2010-11-24
utb.patent.type A3
utb.patent.state Negatively terminated after the publication
utb.contributor.internalauthor Šilhavý, Petr
utb.contributor.internalauthor Šilhavý, Radek
utb.contributor.internalauthor Prokopová, Zdenka
utb.date.registration-published 2012-06-06
Find Full text

Files in this item

Show simple item record