Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Zařízení k bezdotykovému snímání a regresi nestacionárních teplotních polí, zejména u biologických objektů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
IVANKA, Ján a Silvie BĚLAŠKOVÁ. Zařízení k bezdotykovému snímání a regresi nestacionárních teplotních polí, zejména u biologických objektů. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2012-124 B6. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1784069&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články