TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení k bezdotykovému snímání a regresi nestacionárních teplotních polí, zejména u biologických objektů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
IVANKA, Ján a Silvie BĚLAŠKOVÁ. Zařízení k bezdotykovému snímání a regresi nestacionárních teplotních polí, zejména u biologických objektů. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2012-124 B6. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1784069&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles