TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob snímání trojrozměrného tvaru pracovní části hřbetu koně a zařízení k provádění tohoto způsobu

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
GŘEŠÁK, Václav, Martina ČERNEKOVÁ a Petr HLAVÁČEK. Způsob snímání trojrozměrného tvaru pracovní části hřbetu koně a zařízení k provádění tohoto způsobu. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2013-210 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1953933&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles