Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Hydrogelová kompozice s obsahem biologicky aktivního aditiva

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, Daniela VESELÁ, Tomáš SÁHA, Vladimír SEDLAŘÍK a Petr SÁHA. Hydrogelová kompozice s obsahem biologicky aktivního aditiva. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2013-812 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2059418&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články