Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
SEDLAČÍK, Michal, Miroslav MRLÍK, Vladimír PAVLÍNEK a Peter KĽÚČIK. Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2013-1014 B6. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2090514&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články