TBU Publications
Repository of TBU Publications

Anorganický inkoust na bázi nanočástic, zejména pro materiálový tisk

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Anorganický inkoust na bázi nanočástic, zejména pro materiálový tisk cs
dc.title Inorganic ink based on nanoparticles, intended particularly for material printing en
dc.contributor.author Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Urbánek, Pavel
dc.contributor.author Krčmář, Petr
dc.contributor.author Mašlík, Jan
dc.contributor.author Šuly, Pavol
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2091062&lan=cs
dc.description.abstract Anorganický inkoust sestává z nanočástic CuO o koncentraci 3 až 10% hmotn. ve směsi polymerních dispergátorů v množství 5 až 35 % hmotn. a doplňujícího množství vody do 100 %. Nanočástice oxidu měďnatého mají s výhodou velikost menší než 50 nm. Výhodou anorganického inkoustu pro materiálový tisk podle vynálezu je kromě samotné depozice CuO především skutečnost, že se u něj dosahuje rapidního zlepšení tryskání kapek z tiskové hlavy a zvýšení samotné adheze na substrát, čímž se pak dosahuje tisku precizních homogenních a kvalitních vrstev při materiálovém tisku. cs
utb.faculty University Institute
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005410
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871284!RIV15-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43871490
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:20Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:20Z
utb.identifier.upv1 2013-1022
utb.identifier.mpt C 09 D 11/02, C 09 D 11/30, B 82 B 1/00, B 82 Y 30/00
utb.date.registered 2013-12-17
utb.patent.type A3
utb.patent.state Public application
utb.contributor.internalauthor Kuřitka, Ivo
utb.contributor.internalauthor Urbánek, Pavel
utb.contributor.internalauthor Krčmář, Petr
utb.contributor.internalauthor Mašlík, Jan
utb.contributor.internalauthor Šuly, Pavol
utb.date.registration-published 2015-06-24
Find Full text

Files in this item

Show simple item record