Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Zařízení pro ovlivňování a sledování změn materiálu v průběhu smykového namáhání

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
MINAŘÍK, Antonín, Petr SMOLKA, Martin ŠTĚNIČKA a Vladimír PAVLÍNEK. Zařízení pro ovlivňování a sledování změn materiálu v průběhu smykového namáhání. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2011-24839 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1715076&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články