Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
BURKETOVÁ, Lenka, Vladimír ŠAŠEK, Karel KOLOMAZNÍK, Jiří HAVEL a Lubomír VĚCHET. Biostimulátor rostlin. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2011-25227 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1747488&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články