TBU Publications
Repository of TBU Publications

Srovnávací systém prostorových objektů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Srovnávací systém prostorových objektů cs
dc.title Comparison system of spatial objects en
dc.contributor.author Surman, Martin
dc.date.issued 2012-05-17
dc.type utilityModel
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1792339&lan=cs
dc.description.abstract Technické řešení se týká srovnávacího systému, který představuje zlepšení možností porovnávání prostorových objektů v digitalizované formě. Řešení je využitelné pro evidenci a porovnávání prostorových designérských řešení a návrhů s vyhodnocením jejich odlišností, dále také v průmyslu při hodnocení míry shody vyskytující se při kopírování výrobků či jiných aplikacích. cs
dc.description.abstract A system for measuring congruance between spatial objects enhances possibilities of comparing 3D objects in their digital form. It provides technical solution which can be used for making records of 3D solutions of spatial objects and their mutual comparison. In industry it offers the innovative way of measuring the degree of similarities between the original product and its illegal copy. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005389
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/12:43868284
utb.identifier.obdid 43868380
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:15Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:15Z
utb.identifier.upv1 2012-25732
utb.identifier.upv2 24198
utb.identifier.mpt G 06 T 19/00, G 06 F 17/40, G 06 T 15/00, G 01 D 21/02, G 01 D 21/00, G 01 B 11/24
utb.date.registered 2012-03-09
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Surman, Martin
utb.date.registration-published 2012-08-29
Find Full text

Files in this item

Show simple item record