TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení k minimalizaci průmětové chyby při snímání a analýze dějů kamerovým systémem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zařízení k minimalizaci průmětové chyby při snímání a analýze dějů kamerovým systémem cs
dc.title Device to minimize projection error when scanning and analyzing phenomena by camera system en
dc.contributor.author Pata, Vladimír
dc.contributor.author Maňas, David
dc.date.issued 2013-02-26
dc.type utilityModel
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1841575&lan=cs
dc.description.abstract Podstata zařízení k minimalizaci průmětové chyby při snímání a analýze dějů kamerovým systémem, zejména vysokorychlostním kamerovým systémem, spočívá v tom, že obsahuje společný upínací díl, na který je vedle kamerového systému upnut laserový měřič vzdálenosti s měřicím paprskem rovnoběžným s paprskem záběru kamerového systému, přičemž tento společný upínací díl je vybaven prostředky horizontálního a vertikálního polohování. cs
dc.description.abstract The essence of the device to minimize errors in recording and analysing of the processes by camera system, in particular a high-speed camera system, lies in the fact that it contains a common mounting portion to which it is clamped next to the camera system with a laser distance measuring beam parallel to the beam angle camera system, and this joint clamping piece is a means of horizontal and vertical positioning. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005382
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/12:43867992!RIV13-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43868083
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:13Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:13Z
utb.identifier.upv1 2012-26359
utb.identifier.upv2 24400
utb.identifier.mpt G 03 B 15/16, G 03 B 39/00
utb.date.registered 2010-01-25
utb.patent.state Expired document
utb.contributor.internalauthor Pata, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Maňas, David
utb.date.registration-published 2012-10-17
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record